FAQ

Tu nájdete užitočné odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s rezortom ZELENA PUNTA a s kúpou nových apartmánov v rezorte.

Áno, osobnú obhliadku si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu zaslaného na apartmany@zelenapunta.sk.

Áno, ceny sú vrátane DPH.

Každému apartmánu prislúcha užívacie právo k určenému parkovaciemu státiu.

Od leta 2023.

Z apartmánových domov je stavebne dokončený a kompletne zariadený dom Planika (6 apartmánov).
Apartmánové domy Agava (8 apartmánov), Palma (10 apartmánov) a Mirta (10 apartmánov) sú stavebne dokončené a kompletne zariadené budú do júna 2023.
Apartmánový dom Oleander (12 apartmánov) bude dokončený na jeseň 2023 a do leta 2024 plánujeme dokončiť apartmánové domy Lovor (12 apartmánov) a Levanda (12 apartmánov), ktoré postupne pridáme do ponuky.

Daň z prevodu nehnuteľnosti (porez na promet nekretina) vo výške 3 % z kúpnej ceny.
Komunálne poplatky (komunalna naknada) v maximálnej výške 5,60 EUR/m2 úžitkovej plochy ročne.
Daň z rekreačnej nehnuteľnosti (porez na kuce za odmor) vo výške 2,- EUR/m2 úžitkovej plochy ročne.

Prevádzka apartmánov je riešená formou hotelového programu (rental poolu), prostredníctvom ktorého majiteľ za vopred dohodnutých podmienok necháva prevádzkovateľovi na základe nájomnej zmluvy apartmán v ponuke komerčného krátkodobého prenájmu. Všetky špecifiká určuje zmluva o prenájme. Výnos z prenájmu sa delí v pomere 60 : 40 v prospech majiteľa. Náklady na prevádzku (energie a médiá) vo vnútri apartmánu sa pomerovo delia medzi majiteľov v rámci poolu.

Rezidenčný balíček: komplexné odhadované náklady na prevádzku rezortu sú stanovené na 50,- EUR/m2/rok obytnej plochy (bez balkónov a terás) apartmánu.

Rezidenčný balíček nezahŕňa spotrebu energií a médií vo vnútri apartmánu. Správcovská spoločnosť bude tieto úhrady realizovať na základe polročných zálohových platieb za: dodávku el. energie, vody, tepla, médií a zabezpečenie predpísaných revízii vo vnútri apartmánu. Zálohové platby v prvom roku sú odhadované a ich konečná výška závisí od veľkosti apartmánu a reálnej spotreby. Odhadovaná výška je na úrovni 40€ - 75 € mesačne/apartmán.

Pre každého majiteľa je v rámci hotelového programu (rental poolu) k dispozícii stanovený časový fond na súkromné využitie, ktorý zahŕňa aj balík hotelových služieb pre komfort majiteľa, ako je napríklad upratovanie, pranie a výmena hotelovej bielizne, hotelová kozmetika, pripojenie na internet a základný balík TV programov. V hlavnej sezóne (júl – august) môže majiteľ apartmán využívať po dobu 14 dní a mimo hlavnej sezóny (jún a/alebo september) 7 dní. Po zvyšok roka môže majiteľ svoj apartmán využívať podľa potreby, hotelové služby (upratovanie, pranie atď.) sú však už spoplatnené v zmysle cenníka.

Apartmány sú vzdialené od najbližšej pláže od 30 do 150 metrov a sú súčasťou komplexu apartmánov, športových a voľnočasových atrakcií, ako aj stravovacích prevádzok.

Áno, súčasťou kúpy sa predpokladá aj vstup do hotelového programu, ako stanovuje regulatív turistickej oblasti T2, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Správcovský poplatok za rezidenčný balíček je vo výške 50 EUR/m2/rok za obytnú plochu apartmánu bez balkónov a terás.

Výnosy sa delia zo spoločného poolu, nie za konkrétny apartmán.

Áno, táto možnosť je.

Nadobudnutie nehnuteľností slovenskou PO:

 • registrácia a vedenie DPH agendy v Chorvátsku
 • účtovanie o nadobudnutí a podnikaní s chorvátskou nehnuteľnosťou
 • riziko vzniku stálej prevádzkarne v Chorvátsku
 • komplikovanejší výpočet základu dane v SR

Jednoduchšia je nasledujúca alternatíva:

 • chorvátska dcéra (CroCo) vlastnená slovenskou PO (SlovCo)
 • CroCo sa zaregistruje na DPH v Chorvátsku
 • nehnuteľnosti budú nadobudnuté na CroCo
 • podnikateľské aktivity súvisiace s nehnuteľnosťou budú účtované v CroCo, zdanené podľa chorvátskeho daňového práva
 • dividendy vyplatené z CroCo na SlovCo nebudú predmetom dane v SR ani v Chorvátsku
 • predaj nehnuteľností spoločnosťou CroCo bude podliehať dani v Chorvátsku
 • predaj spoločnosti CroCo materskou SlovCo bude v SR oslobodený od dane z príjmov, ak budú splnené podmienky § 13c zákona o dani z príjmov (veľmi zjednodušene: po dvoch rokoch držby)

Chorvátska korporátna daň je 18 %, pri tržbách za zdaňovacie obdobie nižších ako cca 1 mil. EUR je 10 % daň.
Slovenská korporátna daň je 21 %, pri tržbách za zdaňovacie obdobie nižších ako 49 790 EUR je 15 % daň.

Nadobudnutie nehnuteľností v Chorvátsku priamo slovenskou spoločnosťou je komplikovanejšia alternatíva (z hľadiska účtovného, daňového a aj právneho).